SwiatPogody.pl

 

 

 

 
 

   

 

    Liczba odwiedzin:   18444

Walne Zgomadzenia

 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 19 czerwca 2024 roku przewiduje:

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. Wybór prezydium obrad,

3. Wybór komisji wniosków i skrutacyjnej,

4. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia,

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r.,

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni  za 2023 r.,

7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2023 r.,

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2023 r.,

10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Zarządu za 2023 r.,

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.,

13. Dyskusja,

14. Wnioski,

15. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Projekty uchwał są wyłożony w siedzibie Spółdzielni.
Każdy z członków Spółdzielni ma prawo wglądu do wyłożonego projektu.

 

 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 21 czerwca 2023 roku przewiduje:

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. Wybór prezydium obrad,

3. Wybór komisji wniosków i skrutacyjnej,

4. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia,

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r.,

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni  za 2022 r.,

7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2022 r.,

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2022 r.,

10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Zarządu za 2022 r.,

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.,

13. Podjęcie uchwały opodniesienie stawki zaliczki na fundusz remontowy do 3 zł. za 1 m2
mieszkania od 1 lipca 2023 r.,

14 Wybory Rady Nadzorczej,

15. Dyskusja,

16. Wnioski,

17. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Projekty uchwał są wyłożony w siedzibie Spółdzielni.
Każdy z członków Spółdzielni ma prawo wglądu do wyłożonego projektu.