SwiatPogody.pl

 

 

 

 
 

   

 

    Liczba odwiedzin:   136

Aktualności

 


INFORMACJA dot. Walnego Zgromadzenia

01.06.2022

 

Zarząd SM ELEKTRON w Gdańsku zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023072, zwołuje na dzień 30.06.2022 r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 47 przy ul. Reformackiej 18 w Gdańsku o godzinie 18:00 (pierwszy termin), lub o godz. 18:15 (drugi termin).
 


INFORMACJA dot. Nowego standardu telewizji naziemnej

25.04.2022

 

W związku z rozpoczęciem nadawania w nowym standardzie telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC osoby korzystające z anteny zbiorczej proszone są o ponowne zaprogramowanie odbiorników telewizyjnych.
 


INFORMACJA dot. Przetargu na remont elewacji

15.07.2021


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Elektron w Gdańsku ogłasza przetarg na wykonanie prac związanych z remontem elewacji budynku przy ul. Bitwy pod Lenino 80 w Gdańsku.

Projekt oraz przedmiar robót do uzyskania w siedzibie spółdzielni po wcześniejszym umówieniu pod tel. 601 210 286


Oczekiwany termin zakończenia prac 31 grudnia 2021r.
Termin składania ofert upływa 30 lipca 2021 r. o godz. 15.


Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za Zarząd SM Elektron
Władysław Budkiewicz
 


INFORMACJA dot. Nowej elewacji

15.10.2020

 

Zarząd SM ELEKTRON przedstawia pięć wariantów kolorystyki elewacji budynku przy ulicy Bitwy pod Lenino 80 zaproponowanych przez biuro projektowe:
 


INFORMACJA dot. Walnego Zgromadzenia

27.05.2018

 

Zarząd SM ELEKTRON w Gdańsku zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023072, zwołuje na dzień 19.06.2018 r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 47 przy ul. Reformackiej 18 w Gdańsku o godzinie 18:00 (pierwszy termin), lub o godz. 18:15 (drugi termin).
 


INFORMACJA dot. Walnego Zgromadzenia

31.05.2017

 

Zarząd SM ELEKTRON w Gdańsku zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023072, zwołuje na dzień 26.06.2017 r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 47 przy ul. Reformackiej 47 w Gdańsku o godzinie 18:00 (pierwszy termin), lub o godz. 18:15 (drugi termin).
 


INFORMACJA dot. Braku ciepłej wody i ogrzewania

17.10.2016

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Elektron" informuje wszystkich mieszkańców budynku przy ul. Bitwy pod Lenino 80 o braku ciepłej wody i ogrzewania wskutek awarii, która prawdopodobnie będzie usunięta 19 października br. w późnych godzinach popołudniowych.
 


INFORMACJA dot. Walnego Zgromadzenia

08.06.2016

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Elektron" w Gdańsku zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023072, zwołuje na dzień 23 czerwca 2016 r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 47 przy ul. Reformackiej 2 w Gdańsku o godzinie 18:00 (pierwszy termin), lub o godz. 18:15 (drugi termin).
 


INFORMACJA dot. Walnego Zgromadzenia

08.06.2015

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Elektron" w Gdańsku zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się 25 czerwca 2015 r. (czwertek) o godz.18.00 (pierwszy termin) lub o godz.18.15 (drugi termin) w Szkole Podstawowej 47 w Gdańsku przy ul. Reformackiej 2.
 


INFORMACJA dot. Pozwolenia na użytkowanie budynków

04.11.2013

 

W dniu 30.10.2013 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie wszystkich naszych budynków.

 

Za Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Elektron"
Władysław Budkiewicz
 


INFORMACJA dot. Walnego Zgromadzenia

28.05.2013

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Elektron" w Gdańsku zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się 13 czerwca 2013 r. (czwertek) o godz.18.00 (pierwszy termin) lub o godz.18.15 (drugi termin) w Szkole Podstawowej 47 w Gdańsku przy ul. Reformackiej 2.
 


INFORMACJA dot. normatywu

01.03.2013

 

Normatyw z tytułu kredytu mieszkaniowego na rok 2013 wynosi

3,33 zł / m3 powierzchni mieszkania w rozliczeniu miesięcznym.


 

 

 


INFORMACJA dot. Walnego Zgromadzenia

16.05.2012

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Elektron" w Gdańsku zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się 4 czerwca 2012 r. (poniedziałek) o godz.18.00 (pierwszy termin) lub o godz.18.15 (drugi termin) w Szkole Podstawowej 47 w Gdańsku przy ul. Reformackiej 2.
 


INFORMACJA dot. normatywu

 

01.03.2012

 

Normatyw mieszkaniowy za rok 2012

3,20 zł / m2 powierzchni mieszkania w rozliczeniu miesięcznym.


 

 

 


INFORMACJA dot. Walnego Zgromadzenia

 

01.06.2011

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Elektron" w Gdańsku zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się 15 czerwca 2011 r. (środa) o godz.18.00 (pierwszy termin) lub o godz.18.15 (drugi termin) w Szkole Podstawowej 47 w Gdańsku przy ul. Reformackiej 2.


 

 

 


INFORMACJA dot. normatywu

 

18.03.2012

 

Normatyw mieszkaniowy za rok 2011

3,075 zł / m2 powierzchni mieszkania w rozliczeniu miesięcznym.


 

 

 


INFORMACJA dot. stanu wodomierzy

 

31.12.2010

 

Proszę o spisanie stanu wodomierzy na dzień 31 grudnia 2010 roku.

Kolejne rozliczenie wody 30 czerwca 2011 roku.


 

 

 


INFORMACJA dot. wyodrębnienia lokali na odrębną własność

 

01.07.2010


Lokator w celu wyodrębnienia lokalu nie może mieć na dzień przekształcenia zadtużenia
z tytułu opłat czynszowych, umów i kredytów mieszkaniowych.
Jednoczenie musi być zwrócona kwota nominalnego umorzenia przy zasiedleniu tj.

 

ul.Seredyriskiego 16

mieszkanie 41 m2
mieszkanie 49,2 m2
mieszkanie 55,6 m2
2 718,88 zł
3 262,65 zł
3 687,06 zł

 

ul.Bitwy pod Lenino 80

mieszkanie lokatorskie 52,38 m2
mieszkanie lokatorskie 62,92 m2
mieszkanie lokatorskie 72,43 m2
2 268,27 zł
2 724,68 zł
3 136,51 zł


Dodatkowo pokrywa płaty urzędowe i notarialne.